Beginpagina‎ > ‎Organisatie‎ > ‎Werkgroepen‎ > ‎

Educatie

In 2007 werd onder de naam, ZininC, een marktplaats cultuureducatie voor de gemeente Best in het leven geroepen. Eén van de vrijwilligersorganisaties waarmee ZininC regelmatig overleg had  was onze erfgoedvereniging. Uit deze regelmatige contacten is uiteindelijk door het bestuur een werkgroep educatie geformeerd. Afgesproken werd dat zowel op initiatief van  ZininC als door de erfgoedvereniging Dye van Best projecten op educatiegebied kunnen worden ontwikkeld.

 

Zo heeft de erfgoedvereniging in 2008 deelgenomen aan de opzet van het project “Op stap met Jan en Jet”, dat op de basisscholen van Best en Oirschot

in groep 5 als onderdeel van het leerprogramma werd uitgevoerd.

 

Aan leerlingen van Het Heerbeeck College in Best werd door de erfgoedvereniging een cursus stamboomonderzoek gegeven.

 

In groepen van +12 leerlingen van het Heerbeeck College werden door leden van de erfgoedvereniging rondleidingen verzorgd door de diverse wijken van Best.

De opzet hiervan was om leerlingen een bredere kijk op geheel Best te verschaffen.

 

Contactpersoon van deze werkgroep is Corrie Erich, telefoon: 0499-374232 of e-mailadres c.m.erich@onsbrabantnet.nl