Beginpagina‎ > ‎Nieuws en agenda‎ > ‎

NieuwsLezing 20 februari 2018 over Landgoed Velder en Heerenbeek

Geplaatst 17 jan. 2018 11:14 door Ton van Erp

Deze lezing wordt verzorgd door Ger van de Oetelaar. Landgoed Velder is een landgoed nabij Liempde (gemeente Boxtel). Het landgoed is gelegen ten westen van de snelweg A2 en de spoorlijn Boxtel-Eindhoven. Het landgoed is door middel van reeëntunnels onder de spoorlijn en wildviaduct “Het Groene Woud “met andere bossen verbonden. Door middel van natuurontwikkeling wordt het aan het natuurgebied de Kampina verbonden.  Landgoed Velder wordt gekenmerkt door relatief  natte bossen. Het landgoed is in bezit van de familie Van Boeckel van Rumpt-van Heyst en bedraagt ongeveer 160 ha. 
 
Landgoed Heerenbeek Een landgoed met park/tuin, eiken, beuken-en populierenlanen, loof-en naaldbossen en landbouwgronden in Oirschot. Op het landgoed staan verschillende monumentale gebouwen, waaronder een kasteelachtig herenhuis (1864) met aanbouwen (1905), een woonhuis met koetshuis (ca. 1864), een Vlaamse schuur, thans omgebouwd tot boerderijen (17e en 19e eeuw) en een bakhuis met stal (19e eeuw). Rond het herenhuis restanten van een tuin in Engelse Landschapsstijl, waaronder een vijverpartij, enkele gazons en sierbomen (waaronder vleugelnoot, Hollandse linde, iep en oerascipres).Ten oosten van het huis is een onregelmatig sterrenbos uit de periode 1930-1940. Aan de Oude Grintweg bevindt zich een familie begraafplaats ( De Girard de Mielet van Coehoorn) van omstreeks 1865. Het gebied kent een samenhang met het landgoed Veldersbosch en met het gebied met kleinschalige oude ontginningen in de Mortelen. Ger van den Oetelaar  zal ingaan op de geschiedenis en de huidige situatie van de twee prachtige middeleeuwse landgoederen. De ‘Heren van Boxtel en de ‘Norbertijner Abdij  van ’t Park’ waren de middeleeuwse eigenaren van  ‘Landgoed Velder’ respectievelijk Heerenbeek. Landgoed Velder  diende ter verhoging van de status van de ‘Heren van Boxtel’en werd voor de jacht gebruikt. Landgoed Velder bekend van o.a. de ‘Liempdse werktuigdagen ’van 1946 tot 1996. De trein stopte er  op die dagen zelfs, is thans eigendom  van de familie van Frans van Boeckel. Nu worden er andere evenementen gehouden zoals CIRCO CIRCOLO. Landgoed Heerenbeek werd gebruikt voor de landbouw en de invloed van de Norbertijnen is nu nog te zien in bijvoorbeeld de Vlaamse schuur uit 1628. Veel interessante onderwerpen komen uitgebreid aan bod, zoals de unieke grenswallen, die van zeer hoge landschappelijke waarden zijn, de sterrenbosstructuur op Velder, de geschiedenis van het eigendom van de landgoederen, de bijzondere ligging op de grens van de drie Meierijse kwartieren ( Kempenland, Peelland & Kwartier van Oisterwijk) en de monumentale panden die op het gebied van Velder en Heerenbeek te vinden zijn. 

Ger van den Oetelaar  is lange tijd wethouder van Boxtel geweest. Hij was tot medio 2016 voorzitter van Stichting De Brabantse Boerderij. Verder is hij betrokken bij verschillende projecten van Stichting De Brabantse Boerderij en werkt hij voor stichting ARK in Nijmegen die zich bezig houdt met projecten natuurontwikkeling. Hij schrijft boeken en is voorzitter van het bestuur van Stichting Schaapskooi in Schijndel. We kennen Ger van den Oetelaar ook van Brabants Landschap, Stichting Nationaal  Landschapspark Het Groene Woud en het door hem ontwikkelde Streekfonds en Brabantse Bronnen. Hij heeft in 2015 boek geschreven over landgoed Velder en landgoed Heerenbeek. 
 

Tussen Aarleseweg en Broekstraat

Geplaatst 17 jan. 2018 10:55 door Ton van Erp   [ 17 jan. 2018 11:05 bijgewerkt ]

In het gebied Best-Aarle, tussen de Aarleseweg, Broekstraat en Kapelweg, ontwikkelt de gemeente Best een woongebied. Om te voorkomen dat de archeologische resten tijdens de bouw van het woongebied verdwijnen, hebben archeologen van Archol in samenwerking met Diachron hier in  2009 – 2012 een archeologische opgraving uitgevoerd. In totaal is maar liefst 60 hectare landbouwgrond opgegraven, waarbij veel kennis over het verleden van Aarle is vergaard. Naast de resten van bewoning uit de late prehistorie en Romeinse tijd zijn enkele middeleeuwse boerenerven aangetroffen, waarvan de ontwikkeling tot in de twintigste eeuw kon worden gereconstrueerd.

Van de opgravingresultaten is uitvoerig verslag gedaan in het Archol-rapport 280: 
"Tussen Aarleseweg en Broekstraat. Archeologisch onderzoek van een historisch cultuurlandschap in Aarle, gemeente Best". Het rapport openbaart een bewoningsgeschiedenis van meer dan 3000 jaar en is daarmee een enorme verrijking van de kennis over het verleden van Best. De grondige analyse van de sporen en vondsten en de wisselwerking tussen de verschillende disciplines (archeologie, botanie, fysische geografie, historische geografie, toponymie en micromorfologie) hebben bovendien een bijzonder bruikbaar document opgeleverd, dat nog vele jaren als leidraad kan dienen voor toekomstig onderzoek in de regio. 

Op maandag 8 januari kregen Ingrid van Beek, directeur Cultuurspoor/bibliotheek en Harrie van Vroenhoven, voorzitter Heemkundekring “Dye van Best” een exemplaar van het rapport (628 bladzijden) uit handen van wethouder Marc van Schuppen.
Heeft u belangstelling voor het rapport? U kan het lenen bij de bibliotheek en onze leden bij de Heemkundekring “Dye van Best”. Het rapport is ook gratis te downloaden via: http://www.archol.nl/pdf/ of https://www.gemeentebest.nl/nieuwbouwproject-aarle.foto's Michiel Wasmus Photography

Molenaarsambacht op Lijst Immaterieel Erfgoed

Geplaatst 27 dec. 2017 11:23 door Ton van Erp   [ 27 dec. 2017 11:32 bijgewerkt ]

Unesco zet ambacht van de molenaar op Lijst Immaterieel Erfgoed
Het Nederlandse molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Dat maakte het Comité behorend bij het Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed op 5 december 2017 bekend in Zuid-Korea.
Ingrid van Engelshoven, minister van cultuur, is trots: “Het is fantastisch dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Het molenaarschap is een prachtig ambacht dat door en door verweven is met Nederland.”
Inspanningen
Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst. In Zuid-Korea kreeg het Nederlandse nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’. 
Behoud voor de toekomst
Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag. Van Engelshoven: “Immaterieel erfgoed kan alleen blijven bestaan, als het zich mee ontwikkelt met de tijd. Dat is precies wat de molenaars in Nederland doen. Ze hebben mooie plannen voor de toekomst.”

Verdrag
In 2012 heeft Nederland het Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed en het beschermen ervan vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten en museumobjecten. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door gemeenschappen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven.  
Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed
Om voorgedragen te kunnen worden voor de internationale Unesco-lijst, moet het immaterieel erfgoed eerst op de Inventaris Immaterieel  Cultureel Erfgoed in Nederland zijn geplaatst. De coördinatie van deze inventaris is in handen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

(Bron: https://www.unesco.nl/artikel/unesco-zet-ambacht-van-de-molenaar-op-lijst-immaterieel-erfgoed)

Lezing 9 januari 2018 over Eindhoven en de ramp van 1 februari 1953.

Geplaatst 27 dec. 2017 08:00 door Ton van Erp   [ 27 dec. 2017 08:01 bijgewerkt ]

Op dinsdag 9 januari 2018 20.00 u in de kleine zaal van de Prinsenhof houdt heemkundekring Dye van Best een  lezing door Peter Trommar  over:
Eindhoven en de ramp van 1 februari 1953.
Op 1 februari a.s. is het 65 jaar geleden dat ons land getroffen werd door de grootste natuurramp van de twintigste eeuw. 
Meer dan 1800 slachtoffers waren te betreuren bij deze alles verwoestende stormvloedramp.
Hoe dit kon gebeuren wordt besproken vanuit de geologische geschiedenis. De invloed van de eerste wereldoorlog, de crisisperiode en de tweede wereldoorlog op de kwaliteit van de dijken komt aan de orde.
Oorspronkelijke filmbeelden uit 1953 laten zien hoe wind en water die nacht tekeer zijn gegaan.
Speciale aandacht krijgt de rol die Eindhoven heeft gespeeld bij de hulpverlening.
Door de vele acties, het opnemen van meer dan 1500 evacués  en het adopteren van de gemeente Halsteren liet onze stad zich van zijn beste kant zien.
Ook wordt aandacht besteed aan de deltawerken en tenslotte wordt de vraag gesteld en beantwoord “Is Nederland veilig”?
Peter Trommar gaat met U terug naar 1953 en laat zien hoe Eindhoven als gemeente het voortouw nam bij de hulpverlening en hoe de strijd tegen het water is en wordt aangepakt.
Ook zal hij ingaan op de rol die de Bata fabriek  uit  Best  speelde bij deze ramp.

 

Peter Trommar is oud aardrijkskunde leraar van het Eckart college met een voorliefde voor de stadgeografie van Eindhoven.

Lezing 12 december 2017 over Bidprentjes en genealogie

Geplaatst 16 nov. 2017 05:54 door Ton van Erp   [ 16 nov. 2017 05:55 bijgewerkt ]

De lezing door Ferrie Moubis gaat over "Bidprentjes en genealogie". Na de uitvinding van de boekdrukkunst werd Antwerpen een centrum van “beeldekensmakers”. Deze prentenmakers legden zich toe op het maken van evotieprentjes. De Antwerpse devotieprentjes werden in de 17e en 18e eeuw een begrip in de katholieke wereld. In het midden van de 17e eeuw ontstond in Haarlem het gebruik om op de achterzijde van devotieprentjes een verzoek om gebed voor een overledene te zetten. In de 19e eeuw werd een “bidprentje” maken voor overledenen een algemeen gebruik in de Zuidelijke Nederlanden. Na 1800 komen de bidprentjes niet meer uit Antwerpen maar voornamelijk uit Parijs waar de zogenaamde St.Sulpice cultuur ontstaat. Na 1900 ontstaat er een grote diversiteit in prenten, veelal door lokale drukkers in Nederland en België gemaakt. Voor bidprentjes worden meer en meer foto’s en kunst met een grote K gebruikt. In de jaren ’60 verandert er niet alleen veel in de R.K. kerk maar ook in het bidprentje. Het verzoek om gebed voor de overledene maakt plaats voor een herinnering aan de overledene. Het bidprentje wordt een gedachtenisprentje. In ons land en in België zijn een aantal enorme verzamelingen van bidprentjes. Dankbare bronnen voor genealogen om gegevens te vinden maar ook met prachtige afbeeldingen die goed te gebruiken zijn om een publicatie te verfraaien.

Ferrie Moubis doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de familie Moubis en aanverwante families zoals de Bitter, Esseling, van Teeffelen, Pellens en Canoy.
Hij verzamelt bidprentjes en boeken over regionale geschiedenis van Noord Limburg en Oost Brabant. Sinds 2005 lis hij lid van het Stamboom Forum.

Lezing 14 november 2017 over Brabantse cultuur, taal en identiteit

Geplaatst 29 okt. 2017 09:48 door Ton van Erp

Nen Bestse, Brabander, Nederlander…wat willen we daar eigenlijk mee zeggen? Onze identiteit  hangt sterk samen met onze komaf, de omgeving  waar we vandaan komen. Maar de laatste decennia is er nadrukkelijk op gewezen dat dé Brabander en dé Brabantse identiteit niet bestaan.  
Mensen die in Brabant wonen, zijn zo  verschillend dat je ze niet over één kam kunt  scheren: we zijn niet allen Rooms-Katholiek, we vieren niet allen carnaval en we zijn niet altijd zo gezellig en gastvrij als er wordt gedacht. Toch  kennen veel Brabanders wel het gevoel Brabants te zijn, het gevoel dat is gebaseerd op waar je  vandaan komt en bij welke gemeenschap je hoort. Daarbij kun je je thuis voelen en daar kun je trots op zijn. Let maar eens op hoeveel rood-witte Brabantse vlaggen je ziet bij mensen in de tuin of aan de gevel. Als de Brabantse identiteit niet bestaat, wat is dat Brabant-gevoel dan wel? 

In deze lezing gaat Jos Swanenberg in op de vraag hoe in Noord-Brabant taal en cultuur onze identiteit vormen, ook bij nieuwe en jonge Brabanders. 
Jos Swanenberg (Gemert 1968) is bijzonder hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast werkt hij als adviseur en redacteur voor de stichting Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch. 

Lezing 10 oktober 2017 over Carl Weber en de Sint Odulphuskerk in Best

Geplaatst 24 sep. 2017 03:40 door Ton van Erp   [ 24 sep. 2017 03:40 bijgewerkt ]

De lezing wordt gegeven door Drs. Frank Haans over:
Carl Weber en de Sint Odulphuskerk in Best

Wie niet beter weet zou denken dat de Roermondse bouwmeester Pierre Cuypers in de 19de eeuw in zijn uppie Nederland heeft volgebouwd met imposante katholieke kerken. Cuypers is dan ook op een enorm voetstuk geplaatst, waardoor het beeld is ontstaan dat er in zijn schaduw nauwelijks architecten stonden die in staat waren om kwaliteitsvolle bouwkunst te realiseren. Maar enkele van de meest imposante katholieke kerken uit die tijd in ons land, zoals de Sint Petrus in Vught, de Sint Petrus in Uden, de Sint Brigidakerk in Geldrop en de andere koepelkerken in Raamsdonk en het nietige Lierop zijn niet door Cuypers gebouwd, maar door een uit Duitsland afkomstige architect, luisterend naar de naam Carl Weber (1820-1908). Deze koepelkerken zijn niet alleen imposant en fraai vormgegeven, maar het blijken ook nog eens de feitelijke wegbereiders te zijn geweest voor de vernieuwing van de kerkelijke bouwkunst in de vroege 20ste eeuw! Waarom is Weber dan uiteindelijk een naam in de marge geworden? Immers al in 1851, als hij de eerste kerk in neogotische stijl bouwt in Limburg, groeit zijn faam al snel. 

Toch weet Cuypers, eerst in Limburg, later in de rest van het land hem te overvleugelen.
Wat zat daar achter? Hoe is zijn loopbaan geweest, wat heeft hij gedaan, hoe heeft zijn architectuur zich ontwikkeld en welke plaats neemt de Odulphuskerk
van Best in binnen zijn oeuvre? Op al deze vragen zal de lezing ingaan. Een boeiend beeld van de bouwkunst in het Nederland van de tweede helft van
de 19de eeuw zal zich ontvouwen, waardoor het kader duidelijk wordt waarbinnen uiteindelijk ook de kerk in Best is ontstaan.
De Sint Odulphuskerk in Best is binnen het bijna 40 kerken tellende oeuvre van Carl Weber de enige kerk die een gebeeldhouwd portret van deze enigszins
mysterieus gebleven architect bevat, uitgehouwen op een kapiteel van een zuil in het koor. 

Drs. Frank Haans (Tilburg 1960), bouwhistoricus bnb en directeur van het binnen de erfgoedzorg in Nederland vooraanstaande Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen, opgericht in 1991, heeft sindsdien talloze kerken, kloosters en andere gebouwen uit de middeleeuwen, maar vooral ook uit de 19de eeuw onderzocht en gedocumenteerd. Ook heeft hij een reeks publicaties op zijn naam staan, waaronder artikelen over diverse kerken van Carl Weber, deels geschreven samen met Connie van den Broek, die voor haar afstuderen al in 1988 het werk van deze bouwmeester onder de loep had genomen.
Ook heeft Frank reeds meerdere lezingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen, waaronder ook Weber in onder meer Lierop, Geldrop, Cromvoirt/Vught. 

19e eeuws zilveren schildje Sint Annagilde voor “Dye van Best”

Geplaatst 3 sep. 2017 05:05 door Ton van Erp   [ 3 sep. 2017 05:05 bijgewerkt ]

Enkele maanden gelegen kreeg de hopman van het huidige St. Odulphusgilde een mail van een bedrijf uit Den Haag met de mededeling dat deze in zijn collectie gekregen had een zilveren koningsschild van het Sint Annagilde uit Best. Het schildje was gemaakt in 1849 met daarop de naam van de koning, Adriaan  J. van Kroonenburg. Op het zilveren schildje was gegraveerd de heilige St. Anna met kind en een klomp. Dit laatste wijst erop dat de koning van beroep klompenmaker moet zijn geweest. 
Het schildje heeft een hoogte van 18 cm, breed 13,5 cm en zwaar 48 gram. Als zilveren keur staat er op een lopende leeuw, jaarletter P wat staat voor 1849 en een Minerva hoofd.

Zo’n uniek schildje moet natuurlijk voor Best bewaart blijven en het schildje zou in goede handen zijn van de plaatselijke heemkundekring “Dye van Best”. Aankopen van zo’n schildje, waarbij je moet denken aan bedragen van meer dan € 500,-,  is financieel voor de heemkundekring niet te behappen.
Gezien de goede samenwerking met de Stichting Geschiedenis van Best heeft het bestuur van de heemkundekring “Dye van Best” het verzoek bij de stichting neergelegd of zij het schildje namens de heemkundekring zouden willen kopen.  
Na ampel beraad heeft het bestuur van de Stichting Geschiedenis van Best het schildje aangekocht om het aan te bieden aan de jubilerende Heemkundekring “Dye van Best” die dit jaar haar 50 jaar bestaan viert.  

De voorzitter Jan van Beerendonk van Stichting Geschiedenis van Best overhandigt het schildje officieel  aan de voorzitter van de “Dye van Best” Harrie van Vroenhoven op een wel zeer toepasselijke locatie.    

De Sint Annagilde liet in 1760 een reglement opstellen waarin bepaald werd dat elk jaar op 26 juli, de dag dat de heilige Sint Anna wordt herdacht, het gildefeest wordt gevierd. In 1868 werd de gilde echter opgeheven. Nu wordt nog steeds op die dag een mis opgedragen bij de Sint Anna kapel in het buurtschap Aarle.
In een artikel van de Meierijsche Courant van 1904 wordt aandacht geschonken aan de Sint Annagilde uit Best welke gilde in 1868 is opgeheven. Het is niet bekend wat hiervan de redenen waren.   

250e lid ingeschreven

Geplaatst 31 mei 2017 00:45 door Ton van Erp   [ 7 jun. 2017 02:44 bijgewerkt ]

Het bestuur van de heemkundekring  had zich voor haar 50 jarig jubileum een cadeau gewenst en dat was om in 2017 haar 250e lid te mogen begroeten. Dat wil het bestuur bereiken door niet alleen de leden in haar jubileum te betrekken maar ook alle inwoners van Best. Een van de activiteiten is de fotowedstrijd die open staat voor alle inwoners van Best en loopt tot 15 november. Vervolgens zijn er in de maand mei drie filmdagen geweest met als titel van de film: “Tijdsbeeld van Best”. De film toonde een compilatie van oude films over Best maar ook over het boeren leven Sjo en Marinus en The Joe Mann Story. Uit de reactie die wij mochten ontvangen werd het tonen van deze films zeer op prijs gesteld.  Dat is ook gebleken want vrij snel daarna kregen wij acht nieuwe leden bij, waaronder een lid met een leeftijd van 31 jaar,  waarmee het aantal leden is gebracht op 254.
 
Ons lidmaatschap staat open voor jong en oud. In de snelle tijd waarin wij nu leven is het juist goed en gezond om weer eens terug te kijken waar we vanaf komen. Hoe hebben onze ouders of grootouders vroeger moeten leven met de middelen die toen beschikbaar waren. Het filmpje van Sjo en Marinus geeft nog eens duidelijk aan hoe eenvoudig de mensen toen leefde maar zeker wel gelukkig waren.
   
Als 250e lid mochten wij begroeten de heer Peter Spijkerboer.  Nadat hij de film had gezien was hij onder de indruk van de vertoonde films en van het vele werk wat de heemkundekring verricht om het erfgoed van Best te bewaren en vervolgens dit weer beschikbaar te stellen aan allen die hiervoor belangstelling hebben. Peter heeft aangegeven graag een steentje te willen bijdragen aan het werk van de heemkundekring. 

Uw voorzitter is trots om te zien dat onze heemkundekring in 10 jaar tijd van nog geen 100 leden is gegroeid naar 250 leden, dit in tegenstelling tot andere heemkundekringen die te kampen hebben terugloop van leden. Wil je succes hebben dan moet je ook bestuursleden hebben die zeer actief zijn en alle ideeën kunnen uitwerken. Je blijven communiceren over het lokale erfgoed met de inwoners van alle leeftijden. Zeer belangrijk is ook om een goede relatie te hebben met het gemeentelijke apparaat waardoor erfgoedzaken in de gemeentelijke organisatie verankerd zijn. Door de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Onze heemkundekring speelt hierin een grote rol. Externe contacten worden onderhouden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Brabants Heem, Het Groene Woud, Stichting de Brabants Boerderij en erfgoedverenigingen in de omtrek. Deze instellingen zijn belangrijk voor het op doen van kennis. 
Kort gezegd, uw bestuur zit niet stil en we hopen met al deze inspanningen ook in de toekomst een actieve erfgoedvereniging te zijn, met hulp van vele liefhebbers van erfgoed.

Harrie van Vroenhoven      
  
(foto gemaakt door Cor Delissen)

Film ‘Tijdsbeeld in Best’

Geplaatst 31 mei 2017 00:24 door Ton van Erp   [ 31 mei 2017 00:32 bijgewerkt ]

Film ‘Tijdsbeeld in Best’ werd speciaal voor het 50-jarig jubileum samengesteld uit oude fragmenten en roept oude herinneringen op. In een drietal voorstellingen  hebben ruim 500 belangstellenden in BioBest de film gezien met de titel: ‘Tijdsbeeld in Best’. De reacties waren merendeels zeer lovend.
De film toonde beelden van het feest ter gelegenheid van de geboorte van onze huidige prinses Beatrix en het inhalen van een nieuwe pastoor. Deze beelden gaven nog een beeld hoe Best er vroeger uit heeft gezien. Ook de Joe Mann Story maakte grote indruk op de aanwezigen. Natuurlijk mochten beelden over het Bata concern niet ontbreken. Veel werd er gelachen bij de film over Sjo en Marinus. De film werd afgesloten met een samenvatting uit twee toneeluitvoeringen over ‘de Mister en de Burgemister’ over de komst van een 2e harmonie in Best en 'De Heilige met een appel in zijn hand' over het ontstaan van de Odulphusparochie.  
(foto Ad van de Wiel)
Na de laatste filmavond werden de aanwezige nog toegesproken door de burgemeester Anton van Aert die nogmaals het belang aanhaalde hoe belangrijk het erfgoed van Best is en dat dit mede zorgt voor haar eigen identiteit. Voorzitter Harrie van Vroenhoven riep de aanwezige op mee te werken om het erfgoed te bewaren en lid te worden van de heemkundekring. Een mooi cadeau voor de jubilerende vereniging zou zijn wanneer we in dit jaar het aantal van 250 leden zouden mogen halen.   

(foto Tom Olsa)

1-10 of 20